Op deze pagina is meer informatie over het importeren van nagemaakte goederen te lezen. Ondanks dat dit verboden is in Nederland, importeren veel mensen nagemaakte goederen uit AziŽ.


Nagemaakte goederen importeren

Het importeren van nagemaakte goederen is verboden. Je mag dus geen goederen die inbreuk maken op het intellectuele eigendomsrecht importeren naar Nederland. Steekproefsgewijs controleert de douane pakketten op verboden producten, zoals nagemaakte goederen. Mocht de douane nagemaakte goederen ontdekken, dan wordt het volledige pakket vernietigd. Omdat de douane steekproefsgewijs pakketten controleert, kan het voorkomen dat jouw pakket niet gecontroleerd wordt en de bestelde nagemaakte goederen dus gewoon aankomen.


Boete voor importeren nagemaakte goederen?

Na het aantreffen van nagemaakte goederen in een pakket kan de douane verschillende dingen doen. Als het gaat om enkele producten bestemd voor eigen gebruik, zal de douane hoogstwaarschijnlijk een brief met een waarschuwing sturen. De producten worden dan in beslag genomen en vernietigd. Mocht het om grote hoeveelheden producten gaan, dan kan de douane ook beslissen om een boete te geven. In de praktijk komt dit echter maar weinig voor.


Controle op nagemaakte goederen

Zoals hierboven uitgelegd worden niet alle pakketten op nagemaakte goederen gecontroleerd. Het zou dus heel goed kunnen dat kleine hoeveelheden nagemaakte goederen uit onder andere AziŽ gewoon aankomen. Grotere hoeveelheden nagemaakte goederen zullen eerder opvallen, mede om deze reden is de kans op inbeslagname groter.

Als een pakket met nagemaakte goederen niet op namaak gecontroleerd is, zou het goed kunnen dat er alsnog invoerkosten betaald moeten worden. Ook al is het niet toegestaan om deze goederen Nederland binnen te halen.